Mandatfordeling d'Hondts metode

Referencer

Indtastning af antal mandater

Indtast antal mandater:

Tilføj partier, deres stemmetal og evt valgforbund

Partinavn:Antal stemmer:Forbund:

Valgforbund gives et navn, der skrives ud for de deltagende partier. Flere valgforbund kan håndteres samtidigt.

Efter indtastning tryk på Beregn for at få beregnet mandat fordeling.Den beregnede mandat fordeling

Brug copy/paste til at flytte outputs herfra til fx MS Excel eller MS Word